Main

Türkçe Archives

August 6, 2001

"Mavi Akim" Doğalgaz Projesi: Artik Bir Rüya Değil

Mavi akım projesinin tamamlanması konusundaki kuşıkular son dönemlerde daha da arttı. Bunun birinci nedeni, Türkiye'deki krizin sürmesi ve bizzat Mavi Akım anlaşımasına yönelik yolsuzluk soruşıturması.

Continue reading ""Mavi Akim" Doğalgaz Projesi: Artik Bir Rüya Değil" »

August 28, 2008

Türkiye’nin İşi Zor

Türkiye’nin ekonomik ve siyasi gerçekleri tek başına, piyasalardaki yaz canlanmasının canına okurdu. Rusya’nın Türkiye’nin arka kapısı Gürcistan’ı işgali de bunu kesinleştirdi.

Continue reading "Türkiye’nin İşi Zor" »


RSS feed Atom feed Follow Facebook Networked Blog Twitter
notification

About Türkçe

This page contains an archive of all entries posted to Robert M. Cutler on Energy and Eurasia in the Türkçe category. They are listed from oldest to newest.

Slovenský is the previous category.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33