Main

Slovenský Archives

December 1, 2009

Kaspickú diplomaciu je nutné zintenzívniť

UE; viac ako 15 rokov sa Spojené štáty usilujú zintenzívniť kooperáciu medzi nezávislými krajinami kaspického regiónu v oblasti energetiky. Od začiatku 90. rokov je cieľom americkej energetickej politiky zabezpečiť, aby tieto krajiny nezáviseli len od jednej vývoznej trasy, ktorá by mohla byť ľahko prerušená.


Continue reading "Kaspickú diplomaciu je nutné zintenzívniť" »


RSS feed Atom feed Follow Facebook Networked Blog Twitter
notification

About Slovenský

This page contains an archive of all entries posted to Robert M. Cutler on Energy and Eurasia in the Slovenský category. They are listed from oldest to newest.

Română is the previous category.

Türkçe is the next category.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33