Main

Română Archives

July 1, 2010

Interviu cu "Petroleum Industry Review" (Ploiesti)

Petroleum Industry Review: Cum evaluaţi evoluţia pieţei internaţionale de energie, având în vedere cererea crescută (în Uniunea Europeană şi în SUA consumul energetic a crescut cu peste 40% din 1970, în Japonia acesta s-a dublat, iar în China este de peste patru ori mai mare), dar şi declinul resurselor mondiale de hidrocarburi? Care este opinia dvs. cu privire la resursele alternative? Reprezintă energia regenerabilă o soluţie pentru economia mondială în perioada de criză? Dar pentru viitor?

Continue reading "Interviu cu "Petroleum Industry Review" (Ploiesti)" »


RSS feed Atom feed Follow Facebook Networked Blog Twitter
notification

About Română

This page contains an archive of all entries posted to Robert M. Cutler on Energy and Eurasia in the Română category. They are listed from oldest to newest.

Polski is the previous category.

Slovenský is the next category.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33