« Interview by "Petroleum Industry Review" (Ploiesti, Romania) | Main | Turkey's markets on hold »

Interviu cu "Petroleum Industry Review" (Ploiesti)

Petroleum Industry Review: Cum evaluaţi evoluţia pieţei internaţionale de energie, având în vedere cererea crescută (în Uniunea Europeană şi în SUA consumul energetic a crescut cu peste 40% din 1970, în Japonia acesta s-a dublat, iar în China este de peste patru ori mai mare), dar şi declinul resurselor mondiale de hidrocarburi? Care este opinia dvs. cu privire la resursele alternative? Reprezintă energia regenerabilă o soluţie pentru economia mondială în perioada de criză? Dar pentru viitor?

Robert M. Cutler: Creşterea preţului energiei va constitui un stimulent pentru creşterea explorării zăcămintelor de petrol (inclusiv a zăcămintelor puţin exploatate anterior, precum cele de şist petrolifer). Cota de piaţă a gazelor naturale va creşte încet. Energia nucleară şi hidrocentralele vor constitui şi pe viitor o sursă de energie. Cărbunele va continua să fie folosit ca sursă de energie acolo unde exploatarea sa este ieftină şi nu este periculoasă pentru mediu. De asemenea, explorarea şi exploatarea surselor alternative de energie reprezintă o soluție, chiar dacă utilizarea lor va fi relativ redusă în viitorul apropiat (cu excepţia anumitor sectoare).

PIR: În ultima vreme se vorbește tot mai mult despre o politică energetică europeană comună. Ce măsuri prioritare credeţi că ar trebui luate în vederea asigurării securităţii energetice în regiune, dar și a unei colaborări fructuoase între statele membre? În actualul context internaţional, „criza gazului” provocată de neînţelegerile dintre Rusia și Ucraina la sfârşitul anului trecut a evidenţiat dependenţa ţărilor europene, și în special a celor din Centrul și Estul Europei, de importurile de energie. În privinţa gazelor naturale, dependenţa Uniunii Europene de importurile din Rusia se situează în acest moment la 40%, fiind prevăzută să crească la 60% până în 2030. Cum vedeţi rezolvarea acestei situaţii?

RMC: Soluţia ar fi evitarea tranzitării Rusiei, dar, în acelaşi timp, şi a Turciei, în măsura în care acest lucru este posibil, Turcia demonstrând în ultima perioadă interese convergente cu cele ale Rusiei în probleme energetice din regiunea Europei. Aşa cum Turkmenistanul încearcă, într-o manieră înţeleaptă, să evite să fie prins la mijloc între Rusia şi China şi caută pieţe alternative (inclusiv în Europa) şi Europa ar trebui să încerce să evite să fie prinsă între Rusia şi Turcia şi ar trebui să caute furnizori alternativi. White Stream, parte a Coridorului Sudic, prevăzut de strategia energetică a Uniunii Europene, este un asemenea exemplu, alături de AGRI şi alte proiecte care includ regiunea Mării Negre. În linii mari, statele membre UE ar trebui să evite încercarea de a obţine avantaje unidirecţionale favorizând ţări care nu sunt membre UE în dezavantajul altor ţări membre. Este o tendinţă ce reflectă mentalitatea de tip Machtpolitik specifică secolului al XIX- lea şi nepotrivită prezentului.

PIR: Reuniunea Forumului ţărilor exportatoare de gaze naturale, ce avut loc în luna aprilie anul acesta la Oran, a decis să lupte pentru stabilizarea preţurilor după ce acest produs a cunoscut un recul de 40% în ultimii ani ca urmare a creșterii producţiei de gaze alternative din SUA. Credeţi că este oportună cotarea preţurilor la gaze după modelul celor la petrol?

RMC: Cu trecerea timpului, devine din ce în ce mai puţin potrivită, dar în anumite părţi ale lumii nu există mecanisme de piaţă adecvate de stabilire a preţului gazelor.

PIR: În contextul în care se poate anticipa o intensificare a revenirii economice, contractele pentru petrol au atins la începutul lunii aprilie cel mai înalt nivel din ultimul an și jumătate, ceea ce susţine pieţele financiare şi preţul materiilor prime, precum și cererea de petrol, apreciază AIE (Agenţia Internaţională a Energiei). Cum estimaţi că vor evolua lucrurile în ceea ce privește piaţa petrolului în perioada imediat următoare (cinci – zece ani)?

RMC: În general, lucrurile nu se vor schimba foarte mult pentru că redresarea economică ar putea fi mai puţin pronunţată decât se anticipa. Excepţie face cazul în care China ar reuşi să-şi menţină creşterea economică, dar chiar şi acest lucru ar putea să nu afecteze atât de mult piaţa petrolului.

PIR: Recent, unul dintre liderii mondiali în materie de echipamente pentru centrale electrice din China a încheiat o înţelegere cu grupul EFT pentru construirea unei termocentrale în Bosnia și Herţegovina. Este prima înţelegere de acest fel semnată de producătorii chinezi în Europa, semnalând o evoluţie importantă în sectorul energetic european. Cum comentaţi acest eveniment?

RMC: Contractul demonstrează intenţia Chinei de a-şi extinde prezenţa pe piaţa europeană, dincolo de producţia de bunuri de consum pentru export. Anunţul recent al Chinei că va oferi asistenţă financiară Greciei ilustrează şi el această direcţie a politicii externe economice a Chinei, sugerând că înţelegerea cu grupul EFT nu este o întâmplare.

PIR: Ca analist în domeniul energiei, cum apreciaţi evoluția sectorului de petrol și gaze în România și în regiune pe viitor?

RMC: Rezervele de gaze vor continua să scadă. Dacă noile conducte de gaze sau petrol vor traversa teritoriul României, există posibilitatea de a folosi o parte din cantitatea transportată. Cu toate acestea, trebuie continuată creşterea exploatării celorlalte surse de energie (altele decât hidrocarburile), existente şi nou apărute, inclusiv a surselor alternative.


Copyright © Robert M. Cutler unless otherwise noted.
See reprint info if you want to reproduce anything in any medium.
For individual, non-commerical use only.
This Web-based compilation: Copyright © Robert M. Cutler
URL:  http://www.robertcutler.org/blog/2010/07/interviu_cu_petroleum_industry.html
First published in Petroleum Industry Review (Ploiesti, Romania), 2010 (July): 73-75.


RSS feed Atom feed Follow Facebook Networked Blog Twitter
notification

About

This page contains a single entry from the blog posted on July 1, 2010 10:15 PM.

The previous post in this blog was Interview by "Petroleum Industry Review" (Ploiesti, Romania).

The next post in this blog is Turkey's markets on hold.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33