« Казахстан указывает на путь выхода из кризиса | Main | Price limit on China's Russian friendship »

Қазақстан туралы шет елдерден келіп түскен күнделікті жаңалықтар

«Asia Times Online» басылымының авторы Роберт М.Катлер (Robert M Cutler) қазанның 10-ы күні «Kazakhstan points route out of crisis» атты мақала жариялап, соңғы уақытта біздің еліміздің халықаралық деңгейде үлкен саяси-экономикалық маңызы бар шешімдерге қол жеткізіп, дағдарыстан шығар жолды көрсеткені туралы тұжырым жасаған.


Copyright © Robert M. Cutler unless otherwise noted.
See reprint info if you want to reproduce anything in any medium.
For individual, non-commerical use only.
This Web-based compilation: Copyright © Robert M. Cutler
URL:  http://www.robertcutler.org/blog/2009/10/post_31.html
Kazakh-language press notice of "Kazakhstan Points Way Out of Crisis" from Обзор иностранной прессы c А.Тажутовым [sic], inosmikz.com (n.p.), 13 October 2009.


RSS feed Atom feed Follow Facebook Networked Blog Twitter
notification

About

This page contains a single entry from the blog posted on October 13, 2009 3:41 PM.

The previous post in this blog was Казахстан указывает на путь выхода из кризиса.

The next post in this blog is Price limit on China's Russian friendship.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33