« Azərbaycan Avropa üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir | Main | Azərbaycan müstəqil enerji diplomatiyası yürüdür »

Azərbaycanin Enerji Təhlükəsizliyində Oynadiği Rol Avropa Üçün Böyük Əhəmiyyət Kəsb Edir

[Text of television report (interview excerpt in Azeri translation from English original) by Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, 29 September 2009, 6:47PM local time.]

Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyində oynadığı rol Avropa üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Prezident yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin “Genişlənmiş Qara dəniz-Xəzər hövzəsi regionunda Azərbaycanın enerji strategiyasına geosiyasi amillərin təsiri” mövzusunda keçirilən tədbirdə Azərbaycanın Qafqaz regionundakı rolu və siyasəti müzakirə edilib. Kanadanın Karlton Universitetinin Avropa, Rusiya və Avrasiya tədqiqatları institutunun doktoru Robert Katler məruzəsində Avro-Xəzər və Avrasiya ölkələrinin enerji sahəsindəki inkişafı və bunun region üçün əhəmiyyətindən danışıb. Onun sözlərinə görə, bütün Avrasiya və regional dövlətlərin enerji layihələri üzrə əməkdaşlığı prioritet məsələdir.


RSS feed Atom feed Follow Facebook Networked Blog Twitter
notification

About

This page contains a single entry from the blog posted on September 29, 2009 6:42 PM.

The previous post in this blog was Azərbaycan Avropa üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir.

The next post in this blog is Azərbaycan müstəqil enerji diplomatiyası yürüdür.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33